بایگانی برچسب: استراتژی

Web Site Strategy and Planning

دانلود مجموعه آموزشی اصول استراتژی و برنامه ریزی وب سایت ها

دانلود مجموعه آموزشی اصول استراتژی و برنامه ریزی وب سایت ها

. . Web Site Strategy and Planning در مجموعه آموزشی استراتژی و برنامه ریزی وب سایت، جن کارمر نشان می دهدکه موارد بیشتری بجز اجرا برای ساخت یک وب سایت وجود دارد. او شرح خواهد داد که چطور باید یک برنامه ریزی انجام شود تا مطمئن شویم محصول نهایی مطابق با نیازهای مشتری است. جن

اشتراک گذاری/نشانه گذاری
Top