بایگانی برچسب: سی

دانلود کتاب C++ For Beginners … Masters

. . “Ankit Asthana, “C++ For Beginners… Masters  New Age Publications | 2008 | ISBN: 8122420249 | 642 pages | PDF | 4.5 MB The purpose of this book is to provide an introductory text for understanding the C++ language and to empower the reader to write C++ programs. The book also introduces reader to

اشتراک گذاری/نشانه گذاری
cpp_25to27_p30learning

دانلود فیلم آموزش پیشرفته زبان ++C – دانشگاه Stanford جلسات انتهایی

دانلود فیلم آموزش پیشرفته زبان ++C – دانشگاه Stanford جلسات انتهایی

cpp_21to24_p30learning

دانلود فیلم آموزش پیشرفته زبان ++C – دانشگاه Stanford جلسات ۲۱ الی ۲۴

دانلود فیلم آموزش پیشرفته زبان ++C – دانشگاه Stanford جلسات ۲۱ الی ۲۴

cPP-Sandford4

دانلود فیلم آموزش پیشرفته زبان ++C – دانشگاه Stanford جلسات ۱۶ الی ۲۰

Abstraction, Abstraction چیست؟, آموزش, انتزاع, برنامه, تجرید در برنامه نویسی, تجرید چیست؟, دانلود فیلم آموزشی رایگان, رایانه, رایگان, زبان, سی, علوم, فیلم آموزش, معرفی Abstraction در برنامه نویسی, مفهوم, پیشرفته, آموزش جامع ++c, video tutorials, آموزش حرفه ای برنامه نویسی

دانلود فیلم آموزش پیشرفته زبان ++C – دانشگاه Stanford جلسات ۱۱ تا ۱۵

. . . . C++ Programming Abstractions Tutorial from Stanford University|11 To 15 صنعت تجرید را می بایست جان و سرچشمهٔ اصلی سادگی، شیوایی، و زیبایی در تفکّر و اندیشه‌ورزی، زبان، منطق، ریاضیّات، فلسفه، و هنر دانست. تجرید در مهندسی نرم‌افزار را می‌ توان همان امتداد و استمرار تدابیر و مفاهیمی چون توسّل به استفاده از متغیرها در جبر به منظور مدیریت پیچیدگی دانست.

cPP-Sandford

دانلود فیلم آموزش پیشرفته زبان ++C – دانشگاه Stanford جلسات ۶ تا ۱۰

. . . . C++ Programming Abstractions Tutorial from Stanford University صنعت تجرید را می بایست جان و سرچشمهٔ اصلی سادگی، شیوایی، و زیبایی در تفکّر و اندیشه‌ورزی، زبان، منطق، ریاضیّات، فلسفه، و هنر دانست. تجرید در مهندسی نرم‌افزار را می‌ توان همان امتداد و استمرار تدابیر و مفاهیمی چون توسّل به استفاده از متغیرها در جبر به منظور مدیریت پیچیدگی دانست. همان طور

Top