بایگانی برچسب: کد فیلم: 1247X

Introduction To UVMapping In Max Using The Unwrap UVW Modifie

آموزش بسترسازی مناسب برای بافت دهی مدل در مکس (UVMapping)

آموزش بسترسازی مناسب برای بافت دهی مدل در مکس (UVMapping)

. Introduction To UVMapping In Max Using The Unwrap UVW Modifie در این بسته اموزشی شما با UVW modifier و texture و Unwrap UVW modifier اشنا می شوید. در بخش اول این بسته اموزشی با راه های ممکن  مپ کردن مدلتان به واسطه استفاده از UVW modifier برای تنظیم مختصات بر روی مدل آشنا می

اشتراک گذاری/نشانه گذاری
Top