بایگانی برچسب: کد کتاب: 7016

nt2

دانلود کتاب های آموزشی شبکه CompTIA Network+ N10-005

دانلود کتاب های آموزشی شبکه CompTIA Network+ N10-005

نسخه فعلی از +CompTIA Network ، کد امتحان N10-005 می باشد، که در ۱ دسامبر ، ۲۰۱۱ منتشر شد. اهداف ، اصلاح شبکه های مجازی و توجه بیشتری به امنیت شبکه و پوشش هفت لایه مدل OSI (سیستم باز ارتباطی [Open System Interconnection]) میباشد. در ادامه دو کتاب جامع به زبان انگلیسی ( که دارای

اشتراک گذاری/نشانه گذاری
Top