بایگانی برچسب: CreativeTechs

s

دانلود فیلم آموزش ۱۰ هفته با فتوشاپ | هفته سوم

دانلود فیلم آموزش ۱۰ هفته با فتوشاپ | هفته سوم

. . CreativeTechs – ۱۰ Week Photoshop Course Training Week 3 : Selection ( هــــفته سوم: سلکشن) یکی دیگر از مجموعه هایی که برای شما دوستداران فتوشاپ در نظر گرفته ایم مجموعه ی آموزشی با عنوان ۱۰ هفته با فتوشاپ نام دارد که محصول CreativeTechs  می باشد . این مجموعه بسیار پر کاربرد در ۱۰ هفته

اشتراک گذاری/نشانه گذاری

دانلود فیلم آموزش ۱۰ هفته با فتوشاپ | هفته دوم

. . CreativeTechs – ۱۰ Week Photoshop Course Training Week 2 : Photoshop Layers ( هــــفته دوم : لایه های فتوشاپ ) یکی دیگر از مجموعه هایی که برای شما دوستداران فتوشاپ در نظر گرفته ایم مجموعه ی آموزشی با عنوان ۱۰ هفته با فتوشاپ نام دارد که محصول CreativeTechs  می باشد . این مجموعه بسیار

دانلود فیلم آموزش ۱۰ هفته با فتوشاپ | هفته اول

. . CreativeTechs – ۱۰ Week Photoshop Course Training Week 1 : Photoshop Basics ( هــــفته اول : مقدمات فتوشاپ ) یکی دیگر از مجموعه هایی که برای شما دوستداران فتوشاپ در نظر گرفته ایم مجموعه ی آموزشی با عنوان ۱۰ هفته با فتوشاپ نام دارد که محصول CreativeTechs  می باشد . این مجموعه بسیار پر

Top