بایگانی برچسب: network

KevinWallace-CCNPVoiceLiveLessons

دانلود مجموعه آموزشی CCNP Voice

دانلود مجموعه آموزشی CCNP Voice

. . CCNP Voice LiveLessons CCNP Voice LiveLessons is a comprehensive video training package covering the all five exams required for the Cisco CCNP Voice certification. Best-selling author and expert trainer Kevin Wallace provides you 10 hours of hands-on, step-by-step video training to help you develop the knowledge and skills needed to implement, operate, configure,

اشتراک گذاری/نشانه گذاری
nt2

دانلود کتاب های آموزشی شبکه CompTIA Network+ N10-005

نسخه فعلی از +CompTIA Network ، کد امتحان N10-005 می باشد، که در ۱ دسامبر ، ۲۰۱۱ منتشر شد. اهداف ، اصلاح شبکه های مجازی و توجه بیشتری به امنیت شبکه و پوشش هفت لایه مدل OSI (سیستم باز ارتباطی [Open System Interconnection]) میباشد. در ادامه دو کتاب جامع به زبان انگلیسی ( که دارای

Top