بایگانی برچسب: K.Alliance

K.Alliance Configuring and Troubleshooting ShiChuang Server 2008 Active Directory Domain Services

مجموعه آموزش اکتیو دایرکتوری توسط شرکت K.Alliance

مجموعه آموزش اکتیو دایرکتوری توسط شرکت K.Alliance

در این مجموعه آموزشی شما پیکربندی ” اکتیو دایرکتوری ” را فراخواهید گرفت. همچنین خطایابی نیز بسته آموزشی آورده شده است . این آموزش به شما کمک می کند که به تنهایی و با تکیه بر دانش آموخته شده توسط این آموزش بتوانید نیاز های خود را بر طرف کنید و با استفاده از این مجموعه دیگر نیاز به رفتن به کلاس ها به روش سنتی نمی باشد . این دوره آموزشی مطالبی فراتر از آنچه تصور می کنید به شما خواهد آموخت .

اشتراک گذاری/نشانه گذاری
Top